Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Ratsastusseura Primus ry:n tehtävänä on tarjota sen noin
400 jäsenelle aktiivista ja kehittävää ratsastukseen linkittyvää toimintaa ja tarjota mahdollisuuksia jäsenten yhdessä oloon sekä oppimiseen erilaisissa ratsastukseen liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Seuran toiminnassa huomioidaan sekä seuran seniori- että juniorijäsenet.

Toimintavuonna 2018 seura jatkaa seuraavia toimintansa
perustana olevia toimia:

- Oheisliikuntakokeilujen sekä säännöllisten oheisliikuntamahdollisuuksien
tarjoaminen

- Laadukkaiden seuratuotteiden
tarjoaminen

- Prix de Primus –kansallisten ratsastuskilpailujen toteuttaminen

- Primus Masters –harrasteratsastajien kilpailujen järjestäminen

- Junioritoiminnan tukeminen ja kehittäminen sisältäen mm. Talent Programin tukeminen, keppihevoskilpailujen järjestäminen, heppakerhojen tukeminen, junioreille suunnatut laji- ja liikuntakokeilut

- Helsinki International Horse Shown –lipputarjouksien jne. organisointi

- Primus Challenge –ratsastusvalmennuksen organisointi ja toteutus

- Ratsastusretkien ja –matkojen tms. mahdollisuuksien markkinointi

- Ratsastukseen linkittyvien koulutusten ja muiden vastaavien tilaisuuksien tms. järjestäminen ja osallistumisen organisointi, mm. hevostaitokoulutus, ensiapukoulutus, lajikokeilut, ratsastusklinikat tms.

- Yhteisten illanviettojen tms. järjestäminen

Vuoden 2018 aikana on tarkoituksena jatkaa ja kehittää
yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, erityisesti niiltä osin mitä vuonna 2017 ei ehditty toteuttaa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat mm. Primus Talli, Suomen Ratsastajainliitto (SRL), SRL Etelä-Suomen aluejaos (ESRA), Scanhorse, muut ratsastusseurat, kisojen jne. sponsorit, seuratuotteiden jne. toimittajat, oheisliikunnan yhteistyötahot kuten EsportCenter.

Vuoden 2018 erityisenä painopistealueena jatketaan kilpailunjärjestämisosaamisen vahvistamista mm. järjestämällä erilaisia kouluratsastuskilpailuja (sekä harraste että kansallisen tason) ja kehittämällä seuralaisten osaamista erilaisissa ratsastuksen virallisissa toimihenkilötehtävissä (mm. tuomari, stewardi)
tarkoituksenmukaisesti.

Toisena painopistealueena nostetaan seuran kaikessa toiminnassa esille SRL:n vuoden 2018 teemaa Reilusta Pelistä.

Seuratoiminnan kehittämisessä käytetty seurakysely toteutetaan noin joka toinen vuosi. Kyselyn ajankohta on siirretty syksyltä 2017 sopivaan ajankohtaan vuoteen 2018, jolloin seuralla on mahdollisuus käyttää SRL:n & Olympiakomitean laatuseura sertifioinnin kyselytyökalua.

Talousarvio löytyy tästä: /files/ericaprimusseura.kotisivukone.com/tiedostot/2018_Talousarvio.pdfRatsastusseura Primus on järjestänyt useana vuonna Prix de Primus- kilpailut. Kuvassa kisa-arena vuonna 2016.