Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Ratsastusseura Primus ry:n tehtävänä on tarjota sen lähes 400 jäsenelle aktiivista ja kehittävää ratsastukseen linkittyvää toimintaa ja tarjota mahdollisuuksia jäsenten yhdessä oloon sekä oppimiseen erilaisissa ratsastukseen liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Seuran toiminnassa huomioidaan sekä seuran seniori- että juniorijäsenet (ja kannatusjäsenet). Toimintavuonna 2020 seura jatkaa seuraavia toimia:
  • Oheisliikuntakokeilujen tarjoaminen
  • Ratsastuslajikokeilujen järjestäminen
  • Junioritoiminnan tukeminen ja kehittäminen sisältäen mm. Talent Programin tukeminen, heppakerhojen tukeminen, junioreille suunnatut laji- ja liikuntakokeilut
  • Helsinki International Horse Shown–lipputarjouksien jne. organisointi
  • Primus Challenge –ratsastusvalmennuksen organisointi ja toteutus
  • Ratsastukseen linkittyvien koulutusten ja muiden vastaavien tilaisuuksien tms. järjestäminen ja osallistumisen organisointi, mm. hevostaitokoulutus, ensiapukoulutus, lajikokeilut, ratsastusklinikat tms.
  • Laadukkaiden seuratuotteiden tarjoaminen
  • Muita jäsenten esille tuomia kiinnostavia asioita, kuten illanvietto

Vuoden 2020 aikana on tarkoituksena jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat mm. Primus Talli, Suomen Ratsastajainliitto (SRL), SRL Etelä-Suomen aluejaos (ESRA), Scanhorse, muut ratsastusseurat, seuratuotteiden toimittajat, jäsenetuja tarjoavat yritykset, oheisliikunnan yhteistyötahot.

Vuonna 2020 keskitytään ratsastajien monipuoliseen liikkumiseen ja hevosen hyvinvointiin.

Seuratoiminnan kehittämisessä käytetty seurakysely toteutetaan noin joka toinen vuosi.

TALOUSARVIO 2020

TOIMINTAKERTOMUS 2019