Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

Ratsastusseura Primus ry:n tehtävänä on
tarjota sen noin 400 jäsenelle aktiivista ja kehittävää ratsastukseen linkittyvää toimintaa ja tarjota mahdollisuuksia jäsenten yhdessä oloon sekä oppimiseen erilaisissa ratsastukseen liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Seuran toiminnassa huomioidaan sekä seuran seniori- että juniorijäsenet.

Toimintavuonna 2019 seura jatkaa seuraavia toimia:

- Oheisliikuntakokeilujen sekä säännöllisten oheisliikuntamahdollisuuksien tarjoaminen

- Ratsastuslajikokeilujen järjestäminen

- Junioritoiminnan tukeminen ja kehittäminen sisältäen mm. Talent Programin tukeminen, heppakerhojen tukeminen, junioreille suunnatut laji- ja liikuntakokeilut

- Helsinki International Horse Shown–lipputarjouksien organisointi

- Primus Challenge –ratsastusvalmennuksen organisointi ja toteutus

- Ratsastukseen linkittyvien koulutusten ja muiden vastaavien tilaisuuksien tms. järjestäminen ja osallistumisen organisointi, mm. hevostaitokoulutus, ensiapukoulutus, lajikokeilut, ratsastusklinikat tms.

-Laadukkaiden seuratuotteiden tarjoaminen

- Yhteisten illanviettojen tms. järjestäminen


Vuoden 2019 aikana on tarkoituksena jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat mm. Primus Talli, Suomen Ratsastajainliitto (SRL), SRL Etelä-Suomen aluejaos (ESRA), Scanhorse, muut ratsastusseurat, kilpailujen sponsorit, seuratuotteiden toimittajat, jäsenetuja tarjoavat yritykset, oheisliikunnan yhteistyötahot.

Vuonna 2019 seura järjestää Kouluratsastuksen SM-kilpailut yhdessä Primus Tallin kanssa. Vuoden 2019 erityisenä painopistealueena onkin kilpailunjärjestämisosaamisen vahvistamista mm. kehittämällä seuralaisten osaamista erilaisissa ratsastuksen virallisissa toimihenkilötehtävissä (mm. tuomari, stewardi) tarkoituksenmukaisesti.

Seuratoiminnan kehittämisessä käytetty seurakysely toteutetaan noin joka toinen vuosi.


Ratsastusseura Primus järjestää vuonna 2019 Kouluratsastuksen SM-kilpailut yhdessä Primus Tallin kanssa.