Challenge ratsastusvalmennus

Primus Challengen (PC) perimmäisenä tarkoituksena on ajatus kehittyä ratsastajana. Tähän tarvitaan paljon erilaista oheisliikuntaa, mutta myös ratsastusta, määrätietoisuutta ja mielenhallintaa.

Primus Challenge ryhmä ratsastaa omien Primuksen viikkotuntiensa lisäksi Primus Challenge tunneilla. Primus Challenge ratsastusvalmennuksessa päävastuu ratsastuksessa kehittymisellä on ratsastajalla itsellään ja hän toimii aktiivisena oman ratsastuksensa työstäjänä jokaisessa osa-alueessa (ratsastusarvioinneissa, tavoitteiden asettamisessa, tuntien arvioinnissa ja tuntien suunnittelussa).

Valmentajan tehtävä on omalla ammattitaidollaan opastaa ratsastajia löytämään oikeat fokusalueet ja tavoitteet sekä oikeanlaiset harjoitteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Primus Challenge ratsastusvalmennus on jatkuvaa dialogia ratsastajan ja valmentajan välillä luonnollisesti hevosta kunnioittaen ja kuunnellen.

Primus Challenge ratsastusarviointi

Kauden aluksi PC tiimiläiset tekevät ratsastusarvioinnin, joka suoritetaan normaalilla PC tunnilla joko itsenäisenä alkuverryttelynä tai perustehtävinä (mm. siirtymiset, suunnanvaihdot) pareittain/pienissä ryhmissä.

Arvioinnissa sekä ratsastaja että valmentaja kiinnittivät huomionsa erityisesti seuraaviin ratsastusarviointilomakkeet teemoihin:

1) Hevostaidot: toimiminen tallissa, taluttaminen, ratsautuminen

2) Istunta: arvioi omat vahvuudet ja heikkoudet eri askellajeissa

3) Hevoseen vaikuttaminen: arvioi onnistumisia ja kehityskohteita

Primus Challenge tavoitteet

Ratsastusarvioinnin pohjalta tiimiläiset miettivät omia tavoitteitaan, jotka käydään läpi ensimmäisessä valmentajatapaamisessa. Valmentajan opastuksella pitkän aikavälin tavoitteet pilkotaan konkreettisesti tehtäviksi seuraavalle 4-6 viikon valmentautumisjaksolle.

Primus Challenge ratsastus

Primus Challenge tuntien toteutus riippuu ryhmäläisten tavoitteista sekä toiveista: tunnit saattavat olla opettajavetoisia tai itsenäisiä, hevoset saattavat olla samat tai erit - olennaista on, että tekeminen on päämäärätietoista pitäen mielessä ratsastajan tavoitteet.