Challenge ratsastusvalmennus

Primus Challengen (PC) perimmäisenä tarkoituksena on ajatus kehittyä ratsastajana. Tähän tarvitaan monipuolista oheisliikuntaa, mutta myös ratsastusta, määrätietoisuutta ja mielenhallintaa.

Primus Challenge ryhmä ratsastaa omien Primuksen viikkotuntiensa lisäksi Primus Challenge tunneilla. Primus Challenge ratsastusvalmennuksessa päävastuu ratsastuksessa kehittymisellä on ratsastajalla itsellään ja hän toimii aktiivisesti oman ratsastuksensa arvioijana ja tavoitteiden asettajana.

Valmentajan tehtävä on omalla ammattitaidollaan opastaa ratsastajia löytämään oikeat fokusalueet ja tavoitteet sekä oikeanlaiset harjoitteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Primus Challenge ratsastusvalmennus on jatkuvaa dialogia ratsastajan ja valmentajan välillä luonnollisesti hevosta kunnioittaen ja kuunnellen.