TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Ratsastusseura Primus ry:n tehtävänä on tarjota sen 400 jäsenelle aktiivista ja kehittävää ratsastukseen linkittyvää toimintaa ja tarjota mahdollisuuksia jäsenten yhdessä oloon sekä oppimiseen erilaisissa ratsastukseen liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksun jäseniltään. Seuran toiminnassa huomioidaan sekä seuran seniori- että juniorijäsenet.

Toimintavuonna 2022 seura huomioi mahdolliset koronasta aiheutuvat rajoitukset ja mukauttaa toimintaa niiden ehdoilla. Seuratoiminnassa keskitymme virtuaalisten tapahtumien lisäksi kasvokkain toteutettavien tapahtumien järjestämiseen.

• Oheisliikuntakokeilut

• Ratsastuslajikokeilut

• Junioritoiminnan tukeminen ja kehittäminen

• Ratsastukseen linkittyvien koulutusten järjestäminen

• Laadukkaiden seuratuotteiden tarjoaminen

• Helsinki International Horse Show–lipputarjouksien organisointi

• Seuran tunnettuuden lisääminen ja jäsenmäärän aktiivinen kasvattaminen

• Vaikuttaminen ja edunvalvonta

• Jäsenten kilpailu-ja koulutustoiminnan tukeminen

• Kevät- ja syyskokousten järjestäminen


Vuoden 2022 aikana on tarkoitus jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat mm. Primus Talli, Suomen Ratsastajainliitto (SRL), SRL Etelä-Suomen aluejaos (ESRA), Scanhorse ja muut ratsastusseurat.

Seuratoiminnan kehittämistä varten tehtävä seurakysely toteutetaan joka toinen vuosi, joten vuonna 2022 seurakysely tullaan toteuttamaan.